×
Meniu

Misiunea OIM în Moldova a donat Institutului Oncologic echipament medical complementar

ℹ✅ , cum ar fi o sondă cavitară pentru puncție/biopsie și un dispozitiv de ghidare.
🇲🇩🇺🇸🇺🇦 Valoarea acestei donații este de 5000 USD realizată cu suportul financiar al Guvernului SUA.
🔹 Fluxul de refugiați ucraineni și de resortisanți ai țărilor terțe în Republica Moldova a generat o presiune majoră asupra bugetului național de sănătate, din cauza costului ridicat al furnizării de servicii și echipamente medicale specializate, inclusiv tratamentul oncologic.
🔹 Echipamentul medical donat astăzi face parte din sprijinul general al OIM pentru îmbunătățirea și asigurarea continuității tratamentului oncologic în Republica Moldova, în special pentru femei, copii, vîrstnici și persoane cu dizabilități și/sau boli cronice.
🟠„Echipa institutului oncologic este onorată să primească echipamentul destinat pacienților cu patologie urologică și destinat în special pacienților cu suspiciune de cancer de prostată. Ne-am dorit de mult timp ca departamentul de oncologie urologică să aibă acest dispozitiv și va fi foarte util pentru noi, deoarece avem aproximativ 600 de pacienți în fiecare an cu cancer primar de prostată și mulți alții care vin cu suspiciune de cancer de prostată. Dispozitivul oferit ne va ajuta să prelevăm probe de prostată cu mai multă acuratețe.”🟠
Veronica Ciobanu, Vice-director AMSA – Asistență Medicală Specializată de Ambulator al Institutului Oncologic.
***
ℹ✅ This morning, IOM Mission to Moldova donated additional medical equipment to the Oncology Institute, such as an Endo cavity probe with puncture/biopsy and a needle guide.
🇲🇩🇺🇸🇺🇦 The value of this donation is USD 5000, and it was possible thanks to the generous support of the U.S. Government.
🔹 The influx of Ukrainian refugees and third-country nationals in Moldova has generated major strain on the national health budget due to the costliness of the provision of specialized healthcare services and equipment, including cancer treatment.
🔹 The medical equipment donate today is part of the IOM support for improving and assuring the continuity of oncological treatment in the Republic of Moldova, in particular for women, children, the elderly, and persons living with disabilities and/or chronic diseases.
🟠“The team of the Oncological Institute is honored to receive the equipment intended for patients with urological pathology and specifically with suspected prostate cancer.
We have long wished the Urological Oncology Department to have this device and it will be very useful to us as we have approximately 600 patients each year with primary prostate cancer and many more come in with suspected prostate cancer. The device provided will help us sample the prostate more accurately.”🟠
Veronica Ciobanu, Deputy Director, SOMA – Specialized Outpatient Medical Assistance.
Link la postare:https://www.facebook.com/iom.moldova